zwembad van Sun Beach Guesthouse in Prachuap Khirikhan in Thailand


Vreemde symptomen

In IT-omgevingen komen verstoringen voor. Er wordt alles aan gedaan om het aantal verstoringen en de omvang van de verstoring zo klein mogelijk te houden. Voor de meeste verstoringen is de oorzaak eenvoudig te achterhalen. De oplossing is dan al snel duidelijk. Andere verstoringen lijken onverklaarbaar, komen onregelmatig voor, op de meest ongelegen momenten en zijn hardnekkig. Het achterhalen van de oorzaak kan een langdurige zaak zijn met hoge kosten.

strangeIT specialiseert in het achterhalen van de oorzaak van schijnbaar onverklaarbare verstoringen op het niveau van operating systems, applicaties, databases, netwerken en adviseert mogelijke oplossingen of work-arounds. Invoeren van een definitieve oplossing kan stuiten op technische, organisatorische of financiele bezwaren. Een betrouwbare work-around is dan een alternatief.

Second Opinion

In de loop der tijd ontwikkelen werkprocedures zich naar een: "Zo doen we het altijd". Regelmatig een pas op de plaats en evalueren is verstandig. Een second opinion van strangeIT is als een frisse kijk van een buitenstaander op de historisch gegroeide werkwijze en levert verbeteringen en kostenbesparingen op.

De gebruikte automatisering voor de werkprocessen wordt daarbij ook tegen het licht gehouden. Voorbeelden van aandachtspunten zijn:

- kloppen alle gebruikslicenties nog?
- wordt er (nog) voldaan aan wettelijke bepalingen en voorschriften?
- zijn de gemaakte backup's voldoende om te restoren?
- is er moderne en goedkopere hard- en software beschikbaar?

Naast bovengenoemd voorbeeld, verzorgt strangeIT ook second opinion op aanbiedingen van andere dienstverleners.

strangeIT geeft volledig onafhankelijke second opinions.

Consultancy

Heeft u vragen, zoals:

- past de huidige automatisering nog wel bij mijn gegroeide organisatie?
- is vervanging van soft- en hardware nu echt noodzakelijk geworden?
- zijn er kostenbesparingen te realiseren in de automatisering?
- zijn we goed beveiligd tegen hackers?
- moeten we echt meedoen met iedere hype?

strangeIT adviseert u bij de antwoorden op uw vragen nuchter, praktisch, zonder poespas en met boerenverstand. Daarin is strangeIT volledig onafhankelijk.

Migraties

Migreren naar nieuwe hardware en/of software (applicaties, databases) brengt onrust in uw organisatie met zich mee. Bij een slecht uitgevoerde migratie is er grote weerstand bij gebruikers tegen het gebruik van de nieuwe componenten. strangeIT streeft er daarom naar om de nieuwe omgeving op te bouwen naast de huidige produktieomgeving.

Gebruikers blijven normaal werken in hun vertrouwde produktieomgeving, terwijl de nieuwe omgeving wordt getest en geaccepteerd. Het grote voordeel is, dat de nieuwe omgeving is opgebouwd, ingericht en geoptimaliseerd, zoals deze straks in produktie wordt gebruikt.

Het in produktie nemen van de nieuwe omngeving beperkt zich dan tot het actualiseren van gegevens, een laatste controle, de toegang tot de oude omgeving blokkeren en vrijgeven van de nieuwe omgeving aan de gebruikers .

Op deze manier verloopt de migratie voor gebruikers geruisloos, met minimale nazorg: vooraf is de correcte werking van alle werkstations, printers, enzovoort al getest en geaccepteerd.

Met bovengenoemde werkwijze is er ook een eenvoudige 'weg terug' aanwezig. Is men, na in produktie nemen, toch niet helemaal tevreden over de werking van de nieuwe omgeving, dan is het een kwestie van de knop omzetten om de oude produktieomgeving weer vrij te geven.

strangeIT kiest voor migraties met minimale risico's en nazorg en is geen voorstander van Big Bang migraties, met grote kans op ellende: technisch en organisatorisch.

Berichtenverkeer

In de gezondheidszorg wordt HL7-berichtenverkeer gebruikt tussen een centraal Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en verschillende afdelingsystemen, zoals bijvoorbeeld een Rontgen, Radiologie, Laboratorium, Dossierbeheer systeem.

De correcte afhandeling van het HL7-berichtenverkeer wordt verzorgd door een communicatieserver. Heel vaak wordt de communicatieserver gerealiseerd met Cloverleaf.

strangeIT kan HL7-koppelingen, via Cloverleaf, inrichten en beheren voor interne en externe communicatie.

Naast externe HL7-communicatie vindt er ook nog EDI-communicatie plaats tussen ziekenhuizen en huisartsen, voor o.a. lab-uitslagen, patient opname/overplaatsing/ontslagbrief.

strangeIT richt in en beheert EDI-koppelingen via LifeLink.

Scripting

Het regelmatig invoeren van dezelfde handmatige commando's kan worden geautomatiseerd m.b.v. shell-scripts. Voorbeelden hiervan zijn: backup-, kopieer-, print-commando's. Met shell-scripts kunnen deze commando's "op-de-klok" worden gezet. De acties worden uitgevoerd op gewenste tijdstippen, zoals bijvoorbeeld 's-nachts en zijn afgerond op het moment, dat voor gebruikers, de normale werkdag weer begint.

strangeIT stelt shell-scripts op of analyseert bestaande shell-scripts, die niet helemaal lopen zoals gewenst.

Naast shell-scripts op Operating System niveau (Unix, Windows), stelt strangeIT PL/SQL-procedures op om geautomatiseerd gegevens te verwerken in databases (Datawarehouse).

Webdesign

strangeIT hanteert, bij ontwerp en realisatie van websites, een praktische aanpak. De gewenste functionaliteit en het ontwerp van een website worden in overleg geinventariseerd en vastgesteld. strangeIT combineert creativiteit met een nuchtere kijk op websites en het gebruiksgemak. Een website moet aantrekkingskracht hebben voor een doelgroep en tevens de doelen van de aanbieder realiseren. Deze beide voorwaarden zijn, door in het begin de juiste keuzes te maken, goed te combineren.

van concept naar ontwerp
strangeIT ontwikkelt concepten voor kleine en grote projecten. De projectaanpak kent de volgende stappen:

- inventarisatie wensen aanbieder
- inventarisatie bestaande concepten en "best practices"
- ontwerp 1e ronde concepten
- ontwerp 2e ronde concepten met uitwerking diverse elementen
- vaststellen detailontwerp
- ontwerp geschikt maken voor realisatie

De laatste stap is de realisatie (het bouwen) van de website volgens het detailontwerp. Bij oplevering van de website vindt er een acceptatie plaats.strangeIT op Flickr

Kijkt u ook eens naar andere foto's van strangeIT op Flickr. Misschien doet u inspiratie op voor uw eigen webiste .....

www.flickr.com
strangeIT's items Go to strangeIT's photostream